Nieuwe initiatieven onder de indianen

De Parecis indianen bestaan uit 77 stammen en bewonen een enorm gebied op de hoogvlakte. (Noord-Zuid 350 km en Oost-West 200 km) op de hoogvlakte. Met 20 stammen is via de zending inmiddels contact geweest. Dat betekent dat er nog veel stammen te bereiken zijn. Door dit gebied lopen twee hoofdwegen, waar de overheid tolwegen van heeft gemaakt, en het de indianenstammen toegestaan is om tol te heffen. Hoewel dit bedoeld is om de Indianen te steunen, ontstaan hierdoor tussen de verschillende stammen veel ruzies. Door deze tolheffing komen ze gemakkelijk aan geld en dit nodigt niet uit om zelf activiteiten te ontwikkelen en om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Het indianenvolk Enawenê-nawê,  waar vorig jaar contact mee is gelegd, was een gewelddadige stam, maar geleidelijk aan komt daar verandering in. Wat hun taal betreft zijn ze verwant aan de Parecis. De Hoogvlakte waar ze wonen, is een vruchtbaar land en nu komen er verzoeken om hulp bij het verbouwen van gewassen. De Funai (de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de bescherming van de inheemse bevolking) staat dit toe omdat de Indianen zelf dit verzoek aan de zending doen. De hoop is ook dat de nieuwe landelijke regering dit zal gaan stimuleren en ondersteunen. We overwegen op dit moment in hoeverre wij als Stichting CZB  hierin van betekenis kunnen zijn.

Sichting CZB

VIEW ALL POSTS