All Posts by Sichting CZB

Dank en bid mee December 2019

Mattheus 2:10-11 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre

Read More

Auto total loss en een bijzondere ontmoeting

Die zondag verlieten we Vila Bela naar onze woonplaats Vilhena (390 km). Halverwege, 5 km van Conquista d’Oeste kregen we autopech, de motor stopte ermee. We duwden onze auto naar de kant van de weg en wachtten tot de berger zou arriveren om de auto naar Vilhena te slepen. We

Read More

Dank en bid mee September 2019

Danken voor de zegen van een nieuwe start van de bijbelschool in Nova Esperanca. Bidden voor Florindo en Norma en dat hun werk een vervolg mag krijgen. Bidden voor Gods zegen op het bezoek aan Nederland Danken voor de 85ste verjaardag van Janny Bringsken in goede gezondheid. Bidden voor Edgard

Read More

De Haliti Bijbelschool breidt uit

Begin augustus mochten we ook in het dorp Nova Esperanca, beginnen met de Haliti Bijbelschool onder de Parecis-indianen. Dit dorp ligt 330 kilometer van Vila Bela waar Janny Bringsken woont en 300 kilometer van Vilhena, waar Edgard en Tereza wonen. Het dorp is te bereiken via 140 kilometer zandweg. Edgard:

Read More

Donaties voor motorfiets voor Florindo en Norma

Bij de introductie van de nieuwe website hebben wij u gevraagd om een financiële bijdrage voor de aanschaf van een motorfiets voor Florindo en Norma. Edgard vertelde afgelopen juni 2019: “ Florindo en Nora helpen ons met lesgeven aan de Halita Bijbelschool. Zij bezoeken verder regelmatig een aantal stammen van

Read More

Nieuwe initiatieven onder de indianen

De Parecis indianen bestaan uit 77 stammen en bewonen een enorm gebied op de hoogvlakte. (Noord-Zuid 350 km en Oost-West 200 km) op de hoogvlakte. Met 20 stammen is via de zending inmiddels contact geweest. Dat betekent dat er nog veel stammen te bereiken zijn. Door dit gebied lopen twee

Read More

Halita Bijbelschool is tot zegen

Zoals we in vorige nieuwsbrieven al hebben verteld is er dit jaar begonnen met de Halita Bijbelschool bij de Parecis Indianen. Het is echt een zegen! Edgard verteld: ‘Momenteel zijn we bezig het eerste jaar af te ronden. Een week per maand werd er les gegeven en een dag was

Read More

Dank en bid mee, December 2018

Dank voor de zegen tijdens de conferentie bij de Parecis. Dank voor 17 studenten die een getuigschrift ontvingen voor het volgen van de Haliti Bijbelschool. Dank voor Janny Bringsken dat ze weer veilig terug is in Vila Bela. Bid en dank voor de Braziliaanse gemeentes in Vilhena, Comodoro, Vila Bela

Read More