Gebedspunten

Dank en bid mee December 2019

Mattheus 2:10-11 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre

Read More

Dank en bid mee September 2019

Danken voor de zegen van een nieuwe start van de bijbelschool in Nova Esperanca. Bidden voor Florindo en Norma en dat hun werk een vervolg mag krijgen. Bidden voor Gods zegen op het bezoek aan Nederland Danken voor de 85ste verjaardag van Janny Bringsken in goede gezondheid. Bidden voor Edgard

Read More

Dank en bid mee, December 2018

Dank voor de zegen tijdens de conferentie bij de Parecis. Dank voor 17 studenten die een getuigschrift ontvingen voor het volgen van de Haliti Bijbelschool. Dank voor Janny Bringsken dat ze weer veilig terug is in Vila Bela. Bid en dank voor de Braziliaanse gemeentes in Vilhena, Comodoro, Vila Bela

Read More