Dank en bid mee December 2019

Mattheus 2:10-11 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre

De wijzen uit het Oosten verheugden zich enorm toen ze de weg naar Jezus vonden. Toen ze Hem aantroffen in al Zijn nederige pracht, gaven ze Hem zeer waardevolle cadeaus die bij een Koning pasten. Dit toont ons dat iedereen welkom is aan de voeten van Jezus, de glorierijke gift van God, de Messias en Koning. Iedereen mag komen om Hem te aanbidden en gered te worden.

Ik bid dat we tijdens deze kerst dezelfde mentaliteit mogen omarmen. Ik bid dat we naar mensen zullen kijken met dezelfde liefde, mededogen en vriendelijkheid die Jezus toonde, ongeacht hun achtergrond, opvattingen of manier van leven. En ik bid dat wij het licht van de wereld mogen zijn, dat mensen aantrekt om onze Koning te aanbidden, net zoals de ster die de wijze mannen naar Jezus leidde!

Laten we danken voor de bijzondere tijd in Nederland, voor de gastvrijheid en betrokkenheid die Edgard en Tereza zo heeft bemoedigd en geïnspireerd.
We kunnen danken dat het team van de Haliti Bijbelschool bij de indianen zelfstandig heeft kunnen doorgegaan, terwijl Edgard en Tereza in Nederland waren.
en we mogen bidden:
voor het team van de Haliti Bijbelschool en voor groeiende betrokkenheid vanuit de gemeente bij het werk onder de indianen.
voor de jonggelovige indianen die moedig hun geloof delen in andere dorpen.
voor de lichamelijke gezondheid van Janny Bringsken.
dat de kracht van het evangelie bevrijding kan blijven brengen onder de indianen, onze broeders.

Bedankt voor uw gebeden en financiële steun.

Sichting CZB

VIEW ALL POSTS