Bestuur

BESTUUR

Stichting Christen Zending Brazilie is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

StichtingCZB gaat op zorgvuldige wijze om met privacygegevens. Hoe we dat doen, kunt u lezen in ons privacy statement.

Bestuur
Anne Greven (secretaris)
Jan David Prinsen  (bestuurslid)
Ebbing Osinga  (voorzitter/penningmeester)

 

Beloning
Bestuur verricht alle werkzaamheden zonder enige vorm van vergoeding.