Missie & Ambitie

MISSIE & AMBITIE

ONZE MISSIE

Stichting CZB ondersteunt meer dan 50 jaar zendings- en ontwikkelingswerk onder Brazilianen die geestelijk, moreel en lichamelijk in nood zijn. Het werk richt zich de laatste jaren met name op de indianenstammen in de provincie Mato Grosso met projecten op het gebied van evangelisatie, bijbelonderwijs en verbetering van sociale en medische omstandigheden.

WAT IS BEREIKT

Door de jaren heen zijn vele mensen geholpen door de geestelijke, medische en praktische steun van het pionierswerk. Het bekend maken van het evangelie aan mensen in geestelijke, morele en lichamelijke nood, heeft geleid tot vele veranderde levens in Brazilië.

Kerken

Met de hulp van CZB zijn er acht kerkelijke gemeentes opgezet. Deze gemeentes zijn ontwikkeld tot een plek waar mensen tot geloof komen en waar gelovigen groeien in geloof door onderwijs en prediking. Deze gemeentes zijn inmiddels zelfstandig geworden en hebben een lokaal stichtingsbestuur Missão Cristã Brasileira Nacional (MCBN).

Ziekenhuis en medische posten

Het ziekenhuis wat is opgezet in Vila Bela is uitgegroeid tot een regionaal ziekenhuis met 5 medische posten in het grensgebied met Bolivia. Het is lange tijd de enige zorginstelling in de regio geweest. In de loop der tijd is er een goede relatie en samenwerking met de lokale overheid ontstaan en heeft het ziekenhuis en rol gekregen in de publieke gezondheidszorg. Per jaar worden er meer dan 20.000 patiënten behandeling in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is inmiddels onafhankelijk van Nederland en heeft een Braziliaans bestuur  Missão Cristã Brasileira (MCB)

Stichting CZB vervult op verzoek een adviserende en coachende rol op het gebied van organisatie en beheer.

Indianen

In de loop der jaren is er contact gelegd met verschillende indianenstammen. Bij de stammen van de Nhambiquaras en Parecis zijn er kerken en scholen opgebouwd. Vele indianen zijn tot geloof gekomen door het werk op deze afgelegen plekken. Op dit moment lopen er projecten gericht op evangelisatie, onderwijs, gezondheidszorg en hygiëne die door StichingCZB financieel ondersteund worden.

Nog steeds worden contacten met niet bereikte stammen gelegd, zoals de Enawenê-nawê in 2018.

ONZE AMBITIE

Verbreding van het geestelijk en financieel draagvlak voor het werk onder de indianen, zowel in Brazilië (door de kerkelijke gemeentes) als in Nederland (door de Stichting CZB) door:

  • Het stimuleren en ondersteunen van de drie kerkelijke gemeentes in Vila Bela, Comodoro en Vilhena, binnen de Stichting MCBN in het nemen van de geestelijke en financiële verantwoordelijkheid voor het werk onder de indianen.
  • Het op verzoek van de Sichting MCB (projectmatig) ondersteunen van het werk onder de indianen, ter verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van het werk, totdat de stichting dat uiteindelijk zelfstandig zal laten functioneren, duurzaam gefinancierd en geleid onder verantwoordelijkheid van de Brazilianen/indianen zelf.

HELP ONZE MISSIE MOGELIJK TE MAKEN