Edgard en Tereza kijken terug op hun bezoek aan Nederland

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.    1 Korinthiërs 15: 58

Lieve broeders en zusters in de Heer!

We zijn nu meer dan een maand terug in Brazilië, terug in het zendingswerk, en in de kerk in Vilhena.

Ons bezoek aan Nederland was een fantastische ervaring. Want in elke kerkdienst waar we waren, gingen mijn herinneringen terug naar de tijd van mijn jeugd, toen we als gezin op verlof waren in Nederland en ik samen met mijn ouders dezelfde kerkdiensten bezocht. Maar het meest indrukwekkende is dat ik deze keer niet naar mijn vaders toespraak luisterde, maar zelf mocht spreken over het werk van de Heer door de Missão Cristã Brasileira (MCB), wie had dat ooit gedacht!

Ik vind het belangrijk om te zeggen dat ik dit werk doe, niet omdat ik de zoon van ‘pastor Gustavo’ ben, alsof ik hem ben opgevolgd, nee! Het was het werk van de Heer in onze harten – van mij en mijn vrouw Tereza – die leidde tot de overtuiging van onze roeping op het zendingsveld onder de indianen in de Mato Grosso. Mijn vader, ‘broeder Guus’, zoals hij door velen in Nederland werd genoemd, leerde ons altijd dat het zendingswerk niet van hem was, maar van de Heer Jezus Christus.

Hij alleen kan werkers overtuigen en aanstellen. Het is een voorrecht voor Tereza en mij om Hem te dienen en bovendien zovelen van jullie te mogen ontmoeten en  (toe)spreken. Niet alleen al die broeders en zusters, die al zo lang betrokken bij de Christen Zending Brazilie betrokken zijn, maar ook velen die er voor het eerst van hebben gehoord. We danken dat jullie standvastig en vasthoudend willen blijven, met jullie gebed en ondersteuning.De manier waarop we werden ontvangen in elke kerk, elke bijeenkomst en elk bezoek gaf ons de ‘kriebels’ van verrassing en vreugde om te zien dat God ons verenigt in één doel, dat Hij eenheid en gemeenschap onderhoudt met Zijn rechterhand!

Hartelijk dank voor de gastvrijheid en de bemoediging die we in Nederland hebben ervaren!

Met liefdevolle groet, Edgard en Tereza.

Sichting CZB

VIEW ALL POSTS