Galerij

Dank en bid mee December 2019

Mattheus 2:10-11 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre

Read More

Auto total loss en een bijzondere ontmoeting

Die zondag verlieten we Vila Bela naar onze woonplaats Vilhena (390 km). Halverwege, 5 km van Conquista d’Oeste kregen we autopech, de motor stopte ermee. We duwden onze auto naar de kant van de weg en wachtten tot de berger zou arriveren om de auto naar Vilhena te slepen. We

Read More