LOGEERHUIS VOOR ONDERWIJZERS HALITI BIJBELSCHOOL

100%

In 2018 is de Haliti Bijbelschool gestart onder de Parecis indianen op de hoogvlakte van Mato Grosso. Maandelijks geven een aantal vrijwilligers gedurende een hele week bijbelonderwijs aan een grote groep – veelal Parecis jongeren – die ernaar verlangen om meer te leren uit Gods Woord en te groeien in hun geloof. Tijdens de bijbelconferentie in november 2018 is aan 17 cursisten een ‘officieel’ certificaat van deelname uitgereikt. Het is prachtig om te zien , dat de deelnemers een positieve invloed hebben op het geestelijk leven in hun eigen gemeenschap, maar ook leren uitreiken naar andere Parecis dorpjes, in het kader van hun discipelschaps training.

Vanuit de kerken in Vilhena en Commodoro is het initiatief genomen om een logeerhuisje te bouwen, voor de dagen dat de vrijwillige bijbelschool leraren verblijven op de hoogvlakte. Ook StichtingCZB heeft financieel bijgedragen aan dit initiatief. Het logeerhuis zal naar verwachting in de eerste maanden van 2019 worden opgeleverd.

 

Vul uw donatie in